Thống kê đầu đuôi

gạch chân
Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 6.67% (2 lần) 0 8.52% (69 lần)
Đầu 1 3.33% (1 lần) 1 8.52% (69 lần)
Đầu 2 20.00% (6 lần) 2 10.37% (84 lần)
Đầu 3 10.00% (3 lần) 3 9.38% (76 lần)
Đầu 4 3.33% (1 lần) 4 8.77% (71 lần)
Đầu 5 6.67% (2 lần) 5 9.75% (79 lần)
Đầu 6 16.67% (5 lần) 6 13.58% (110 lần)
Đầu 7 10.00% (3 lần) 7 10.25% (83 lần)
Đầu 8 10.00% (3 lần) 8 9.26% (75 lần)
Đầu 9 13.33% (4 lần) 9 11.60% (94 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 10.00% (3 lần) 0 12.10% (98 lần)
Đuôi 1 10.00% (3 lần) 1 9.26% (75 lần)
Đuôi 2 10.00% (3 lần) 2 13.83% (112 lần)
Đuôi 3 3.33% (1 lần) 3 8.52% (69 lần)
Đuôi 4 10.00% (3 lần) 4 7.28% (59 lần)
Đuôi 5 13.33% (4 lần) 5 11.11% (90 lần)
Đuôi 6 20.00% (6 lần) 6 8.89% (72 lần)
Đuôi 7 13.33% (4 lần) 7 9.88% (80 lần)
Đuôi 8 6.67% (2 lần) 8 9.38% (76 lần)
Đuôi 9 3.33% (1 lần) 9 9.75% (79 lần)

Quảng cáo chân trang