Thống kê đầu đuôi

gạch chân
Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 10.00% (3 lần) 0 8.77% (71 lần)
Đầu 1 10.00% (3 lần) 1 11.36% (92 lần)
Đầu 2 0.00% (0 lần) 2 11.11% (90 lần)
Đầu 3 6.67% (2 lần) 3 8.15% (66 lần)
Đầu 4 13.33% (4 lần) 4 9.38% (76 lần)
Đầu 5 10.00% (3 lần) 5 10.74% (87 lần)
Đầu 6 13.33% (4 lần) 6 9.75% (79 lần)
Đầu 7 20.00% (6 lần) 7 9.75% (79 lần)
Đầu 8 10.00% (3 lần) 8 9.75% (79 lần)
Đầu 9 6.67% (2 lần) 9 11.23% (91 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 6.67% (2 lần) 0 11.48% (93 lần)
Đuôi 1 3.33% (1 lần) 1 10.99% (89 lần)
Đuôi 2 16.67% (5 lần) 2 11.48% (93 lần)
Đuôi 3 3.33% (1 lần) 3 9.51% (77 lần)
Đuôi 4 13.33% (4 lần) 4 7.41% (60 lần)
Đuôi 5 6.67% (2 lần) 5 8.52% (69 lần)
Đuôi 6 10.00% (3 lần) 6 8.77% (71 lần)
Đuôi 7 3.33% (1 lần) 7 9.63% (78 lần)
Đuôi 8 3.33% (1 lần) 8 8.02% (65 lần)
Đuôi 9 33.33% (10 lần) 9 14.20% (115 lần)

Quảng cáo chân trang